Smoke Salmon Nova Scotia 4 Oz.

Smoke Salmon Nova Scotia 4 Oz.

$7.99Price

Ingredients:

Atlantic Salmon, salt, celery powder, and natural hardwood smoke.

Contains:

May contain bones

Other Nutritional Facts:

Omega-3 Fatty Acids, Good Source of Protein, Zero Trans Fat, Gluten Free